กรรไกร/กาว
Cropped 2017 6 31 16 42 7

กรรไกร  6 นิ้ว  ยี่ห้อ  ม้า
1 อัน  
34.00 Baht

Cropped 2017 6 31 16 50 57

กรรไกร  8 นิ้ว  ยี่ห้อ  ม้า
1 อัน  
48.00 Baht

Cropped 2017 6 31 16 51 16

กรรไกร  6 นิ้ว  ยี่ห้อ  นากิ
1 อัน  
13.00 Baht

Cropped 2017 6 31 16 54 48

กรรไกร  7 นิ้ว  ยี่ห้อ  นากิ
1 อัน  
19.00 Baht

Cropped 2017 6 31 16 55 14

กรรไกร  8 นิ้ว  ยี่ห้อ  นากิ
1 อัน  
25.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 2 48

กาวตราช้าง เคนจิ
1 หลอด  
17.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 11 53

กาวแท่ง  UHU  8.2 กรัม  เล็ก
1 แท่ง  
27.00 

Cropped 2017 6 31 17 12 10

กาวแท่ง UHU 21 กรัม กลาง
1 แท่ง
54.00 

Cropped 2017 6 31 17 12 26

กาวแท่ง  UHU  40  กรัม  ใหญ่
1 แท่ง  
72.00 Baht

Cropped 2017 8 1 13 45 8

กาวตราช้าง  10 กรัม  เล็ก
1 แท่ง  
15.00 Baht

Cropped 2017 8 1 13 45 17

กาวตราช้าง  22 กรัม  กลาง
1 แท่ง  
26.00 Baht

Cropped 2017 8 1 13 45 28

กาวตราช้าง  40 กรัม  ใหญ่
1 แท่ง  
46.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 19 54

กาวน้ำขวดเบียร์  560 cc   ตราม้า
1 ขวด  
21.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 20 4

กาวน้ำหัวฟองน้ำ ไลอ้อน  50cc
1 ขวด  
10.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 20 15

กาวสารพัดประโยช์น 35 ML  UHU
1 หลอด  
43.00 Baht