กระดานไวท์บอร์ด
Cropped 2017 6 27 20 55 8

 

แบบธรรมดา

 

กระดานไวด์บอร์ด 40x60 ซม. แบบธรรมดา1 แผ่น150.00
กระดานไวด์บอร์ด 60x80 ซม แบบธรรมดา1 แผ่น190.00
กระดานไวด์บอร์ด 60x90 ซม. แบบธรรมดา1 แผ่น210.00
กระดานไวด์บอร์ด 90x120 ซม. แบบธรรมดา1 แผ่น850.00
กระดานไวด์บอร์ด 90x150 ซม. แบบธรรมดา1 แผ่น1,200.00
กระดานไวด์บอร์ด 120x150 ซม. แบบธรรมดา1 แผ่น1,300.00
กระดานไวด์บอร์ด 120X240 ซม. แบบธรรมดา1 แผ่น2,100.00 
Cropped 2017 6 27 20 57 55

 

แบบมีแม่เหล็ก

 

กระดานไวด์บอร์ด 40x60 ซม. แบบมีแม่เหล็ก1 แผ่น300.00
กระดานไวด์บอร์ด 60x90 ซม. แบบมีแม่เหล็ก1 แผ่น750.00
กระดานไวด์บอร์ด 90x120 ซม. แบบมีแม่เหล็ก1 แผ่น1,000.00
กระดานไวด์บอร์ด 120x150 ซม. แบบมีแม่เหล็ก1 แผ่น2,100.00
กระดานไวด์บอร์ด 120x180 ซม. แบบมีแม่เหล็ก1 แผ่น2,300.00
กระดานไวด์บอร์ด 120x240 ซม. แบบมีแม่เหล็ก1 แผ่น2,500.00 
Cropped 2017 6 27 21 3 6

 

กระดานไม้

กระดานไม้ค๊อด 60X901 แผ่น890.00
กระดานไม้ค๊อด 80X1201 แผ่น980.00