กล่องใส่นามบัตร/กล่องแฟ้ม
Cropped 2017 6 31 17 40 21

กล่องใส่นามบัตร  CARL-480  (400  ใบ)
1 กล่อง  
295.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 40 37

กล่องใส่นามบัตร  CARL-860  (600  ใบ)
1 กล่อง  
385.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 40 58

กล่องใส่นามบัตร  CARL-870  (800  ใบ)
1 กล่อง  
350.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 41 17

กล่องใส่นามบัตร  EAGLE-818S  (400  ใบ)
1 กล่อง  
220.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 41 36

กล่องใส่นามบัตร  EAGLE-818M (600  ใบ)
1 กล่อง  
243.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 41 48

กล่องใส่นามบัตร  EAGLE-818L  (800  ใบ)
1 กล่อง  
280.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 45 58

กล่องแฟ้มคางหมู  ขนาด 4  นิ้ว
1 ใบ  
60.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 46 10

กล่องแฟ้มคางหมู  ขนาด 6  นิ้ว
1 ใบ  
106.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 47 7

กล่องแฟ้มคางหมู  ขนาด 8  นิ้ว
1 ใบ  
132.00 Baht

Cropped 2017 6 31 17 47 26

กล่องแฟ้มคางหมู แบบพลาสติก พีวีซี  ขนาด 4 นิ้ว
1 ใบ  
55.00 Baht