คัตเตอร์/ลวด
Cropped 2017 7 2 11 15 18

มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก โอฟ่า ซิลเวอร์ SVN-1
1 อัน  
165.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 15 25

มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก ทาจิม่า LC-390
1 อัน  
95.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 15 31

มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก NT-301
1 อัน  
110.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 15 37

มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก ตราม้า
1 อัน  
25.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 15 44

มีดคัตเตอร์ด้ามใหญ่ โอฟ่า SL-1
1 อัน  
195.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 15 51

มีดคัตเตอร์ด้ามใหญ่ โอฟ่า L-1
1 อัน  
210.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 16 0

มีดคัตเตอร์ด้ามใหญ่ โอฟ่า L-2
1 อัน  
230.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 16 7

มีดคัตเตอร์ด้ามใหญ่ ทาจิม่า LC-520
1 อัน  
195.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 16 22

มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติก  เล็ก ตราม้า H-101
1 อัน  
8.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 16 30

มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติก  ใหญ่
1 อัน  
15.00 Baht

Cropped 2017 8 1 14 44 23

มีดคัตเตอร์ด้ามใหญ่ NT-550P
1 อัน
195.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 32 7

ลวดเย็บกระดาษ แมกซ์  เบอร์ 10
1 กล่อง  
7.50 Baht

Cropped 2017 7 2 11 32 16

ลวดเย็บกระดาษ แมกซ์  เบอร์ 35
1 กล่อง  
9.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 32 23

ลวดเย็บกระดาษ แมกซ์  เบอร์ 3
1 กล่อง  
13.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 32 29

ลวดเย็บกระดาษ แมกซ์  เบอร์ 8-1M
1 กล่อง  
10.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 35 19

ลวดเย็บกระดาษ แมกซ์  เบอร์ 8-5M
1 กล่อง  
39.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 33 39

ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 ตราม้า
1 กล่อง  
8.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 33 48

ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 ตราม้า
1 กล่อง  
7.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 33 55

ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 เอลเฟ่น
1 กล่อง  
4.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 34 1

ลวดยิงบอร์ด T3-10M
1 กล่อง  
35.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 34 8

ลวดยิงบอร์ด T3-13M
1 กล่อง  
45.00 Baht

Cropped 2017 8 1 14 41 0

ลวดเย็บกระดาษ ตราช้าง เบอร์ 10
1 กล่อง  
5.00 Baht