ที่ถอนลวด/ที่แขวน/แท่น/แผงเสียบบัตร
Cropped 2017 7 1 14 34 58

ที่ถอนลวด แบบก้ามปู
1 อัน  
13.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 35 11

ที่ถอนลวด แบบครีม
1 อัน  
42.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 58 36

ที่ถอนลวด แบบกรรไกร
1 อัน  
25.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 55 13

ที่แขวนสำหรับตรายาง 1 ชั้น
1 อัน  
53.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 35 55

ที่แขวนสำหรับตรายาง 2 ชั้น
1 ชุด  
75.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 36 5

แท่นประทับตรายาง  ยี่ห้อม้า เบอร์ 0 ใหญ่พิเศษ
1 อัน  
65.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 36 13

แท่นประทับตรายาง  ยี่ห้อม้า เบอร์ 1 ใหญ่
1 อัน  
60.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 36 19

แท่นประทับตรายาง  ยี่ห้อ ม้า  เบอร์ 2 กลาง
1 อัน  
27.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 36 45

แท่นประทับตรายาง  ยี่ห้อ ม้า  เบอร์ 3 เล็ก
1 อัน  
24.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 41 32

แท่นตัดสก๊อตเทปแบบหอยโข่ง
1 อัน  
23.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 42 18

แท่นตัดสก๊อตเทป  แกนเล็ก ตราม้า
1 อัน  
15.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 44 0

แท่นตัดสก๊อตเทป  แกนใหญ่
1 อัน  
42.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 45 40

แท่นตัดเทป โอพีพี ขนาด 2 นิ้ว
1 อัน  
46.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 45 47

แท่นตัดเทป โอพีพี ขนาด 3 นิ้ว
1 อัน  
90.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 45 54

แท่นตัดกระดาษแบบไม้  ยี่ห้อ อโรม่า ขนาด A3
1 อัน  
1,500.00 Baht

Cropped 2017 7 1 14 46 1

แท่นตัดกระดาษแบบโลหะ ยี่ห้อ อโรม่า ขนาด A3
1 อัน  
1,750.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 1 59

แผงเสียบบัตร แถวเดียว 25 ช่อง รุ่น NP 25
1 อัน  
650.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 2 6

แผงเสียบบัตร สองแถว  50 ช่อง รุ่น NP 50
1 อัน  
1,150.00 Baht

Cropped 2017 8 1 13 58 56

แท่นประทับตรายาง  ยี่ห้อ ม้า  เบอร์ 4 เล็กสุด
1 อัน  
23.00 Baht