เครื่องเย็บกระดาษ/เครื่องเจาะรู/เครื่องยิงบอร์ด
Cropped 2017 7 1 10 30 9

เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-10
1 อัน  
61.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 32 53

เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-10N
1 อัน  
58.00 baht

Cropped 2017 7 1 10 30 27

เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-10D
1 อัน  
132.00 baht

Cropped 2017 7 1 10 30 35

เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-50
1 อัน  
250.00 baht

Cropped 2017 7 1 10 30 44

เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-50R
1 อัน  
300.00 baht

Cropped 2017 7 1 10 30 52

เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-88
1 อัน  
253.00 baht

Cropped 2017 7 1 10 31 2

เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-88R
1 อัน  
288.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 1 42

เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง เบอร์ 10
1 อัน  
39.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 2 23

เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง เบอร์ 10 EVO
1 อัน  
56.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 2 45

เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง เบอร์ 10 HS-E
1 อัน  
84.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 2 56

เครื่องเจาะ 2 รู ตราช้าง เบอร์ DP-480
1 อัน  
49.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 6 43

เครื่องเจาะ 2 รู ตราช้าง เบอร์ DP-540
1 อัน  
116.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 4 52

เครื่องเจาะ 2 รู ตราช้าง เบอร์ DP-900
1 อัน  
1,150.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 5 20

เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง เบอร์ DS-45N
1 อัน  
145.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 13 13

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ OPEN เบอร์ 10
1 อัน  
146.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 14 35

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ CARL เบอร์ 30
1 ตัว  
98.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 14 43

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ CARL เบอร์ 100 XL
1 ตัว  
220.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 21 36

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ ม้า เบอร์ 480
1 ตัว  
67.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 21 47

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ ม้า เบอร์ 1620
1ตัว  
2,910.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 21 55

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ LEITZ เบอร์ 5138
1 ตัว  
550.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 22 4

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ LEITZ เบอร์ 5180
1 ตัว  
1,150.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 22 12

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ POWER STONE PS-20
1 ตัว  
44.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 22 21

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ POWER STONE PS-260
1 ตัว  
94.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 22 31

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ OPEN เบอร์ 3000
1 เครื่อง  
3,780.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 22 46

เครื่องเจาะ 2 รู ยี่ห้อ CARL เบอร์ 122
1 เครื่อง  
4,260.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 22 55

เครื่องยิงบอร์ด ยี่ห้อ แม็กซ์ รุ่น TG-A
1 ตัว  
1,260.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 23 4

เครื่องยิงบอร์ด ยี่ห้อ แม็กซ์ รุ่น TG-D
1 ตัว  
1,080.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 23 14

เครื่องตีเบอร์  4  หลัก  ยี่ห้อ  MAX
1 เครื่อง  
2,190.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 23 22

เครื่องตีเบอร์  5  หลัก  ยี่ห้อ  MAX
1 เครื่อง  
2,260.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 23 43

เครื่องตีเบอร์  6  หลัก  ยี่ห้อ  MAX
1 เครื่อง  
2,150.00 baht 

Cropped 2017 7 1 11 24 1

เครื่องตีเบอร์  7  หลัก  ยี่ห้อ  MAX
1 เครื่อง  
2,730.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 24 9

เครื่องตีเบอร์  8  หลัก  ยี่ห้อ  MAX
1 เครื่อง  
3,320.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 24 28

เครื่องตีเบอร์ 10 หลัก  ยี่ห้อ  MAX
1 เครื่อง  
4,080.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 24 37

เครื่องตีเบอร์ 12 หลัก  ยี่ห้อ  MAX
1 เครื่อง  
4,470.00 baht

Cropped 2017 7 1 11 24 46

เครื่องตีพิมพ์ป้ายราคา  ยี่ห้อ  MOTEX
1 เครื่อง  
1,250.00 baht