เทป/ลิควิด/ใบมีด
Cropped 2017 7 1 15 22 36

เทปปิดลัง โอพีพี 2 นิ้ว  แบบใส/แบบขุ่น
1 ม้วน   
11.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 22 43

เทปปิดลัง โอพีพี 3 นิ้ว  แบบใส/แบบขุ่น
1 ม้วน  
33.00 Baht

Cropped 2017 7 3 10 40 58

เทปผ้า 1นิ้ว  (8 หลา)
1 ม้วน  
12.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 22 56

เทปผ้า 1.5 นิ้ว  (8 หลา)
1 ม้วน  
18.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 23 3

เทปผ้า  2 นิ้ว  (8 หลา)
1 ม้วน  
24.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 23 10

เทปผ้า  3 นิ้ว  (8 หลา)
1 ม้วน  
36.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 23 17

เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา LOUIS  (แกนเล็ก/แกนใหญ่)
1 ม้วน  
12.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 23 26

เทปใส 3/4 นิ้ว 36 หลา LOUIS  (แกนเล็ก/แกนใหญ่)
1 ม้วน  
17.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 23 42

เทปใส 1 นิ้ว 36 หลา LOUIS  (แกนเล็ก/แกนใหญ่)
1 ม้วน  
23.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 23 48

เทปใส 1/2 นิ้ว 72 หลา LOUIS  (แกนเล็ก/แกนใหญ่)
1 ม้วน  
24.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 23 55

เทปใส 3/4 นิ้ว 72 หลา LOUIS  (แกนเล็ก/แกนใหญ่)
1 ม้วน  
28.00 Baht

Cropped 2017 7 2 11 28 38

เทปใส 1 นิ้ว 72 หลา LOUIS  (แกนเล็ก/แกนใหญ่)
1 ม้วน  
45.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 24 10

เทปใส 3/4 นิ้ว 36 หลา 3M # 500 แกนเล็ก/แกนใหญ่
1 ม้วน  
12.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 24 15

เทปใส 3/4 นิ้ว 36 หลา 3M # 600 แกนเล็ก/แกนใหญ
1 ม้วน  
46.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 24 22

เทปใส 3/4 นิ้ว 36 หลา 3M # 810 แกนเล็ก/แกนใหญ่
1 ม้วน  
65.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 24 42

เทปโฟม 2 หน้า 3M  ความยาว 50 CM
1 ม้วน  
24.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 24 55

เทปโฟม 2 หน้า 3M ความยาว 1 M
1 ม้วน  
34.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 25 2

เทปโฟม 2 หน้า 3M ความยาว 3 M
1 ม้วน  
95.00 Baht

Cropped 2017 7 3 10 41 7

เทปโฟม 2 หน้า 3M ความยาว 5 M
1 ม้วน  
156.00 Baht

Cropped 2017 7 2 10 4 52

ใบมีดคัตเตอร์ OLFA LBB-10
1 หลอด  
115.00 Baht

Cropped 2017 7 1 15 25 25

เทปตีพิมพ์อักษร 9 มิล ยี่ห้อ DYMO
1 ม้วน  
60.00 Baht

Cropped 2017 7 2 10 5 12

ใบมีดคัตเตอร์ NT BD-170
1 ห่อ  
51.00 Baht

Cropped 2017 7 2 10 5 30

ใบมีดคัตเตอร์ NT BD-150
1 ห่อ  
54.00 Baht

Cropped 2017 7 2 10 5 44

ใบมีดคัตเตอร์ NT BD-100
1 ห่อ  
38.00 Baht

Cropped 2017 7 2 10 6 29

ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก A-100
1 ห่อ  
6.00 Baht

Cropped 2017 7 2 10 6 35

ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่  L-150
1 ห่อ  
8.00 Baht

Cropped 2017 7 2 10 6 48

ใบมีดคัตเตอร์ OLFA AB-6/10
1 กล่อง  
360.00 Baht