แผ่นCD/แผ่นยาง/พลาสติกเคลือบบัตร
Cropped 2017 7 1 17 40 12
แผ่นยางรองตัด A4 ขนาด 20X30 CM.1 แผ่น125.00
แผ่นยางรองตัด A3 ขนาด 30X45 CM.1 แผ่น220.00
แผ่นยางรองตัด A2 ขนาด 45X60 CM.1 แผ่น390.00
แผ่นยางรองตัด A1 ขนาด 60X90 CM.1 แผ่น750.00 
Cropped 2017 7 1 17 44 34
พลาสติกเคลือบบัตร 60X90 125 ไมครอน นากิ1 กล่อง27.00
พลาสติกเคลือบบัตร 60X90 150 ไมครอน นากิ1 กล่อง50.00
พลาสติกเคลือบบัตร 60X90 250 ไมครอน นากิ1 กล่อง85.00
พลาสติกเคลือบบัตร 65X95 125 ไมครอน นากิ1 กล่อง35.00
พลาสติกเคลือบบัตร 70X100 125 ไมครอน นากิ1 กล่อง45.00
พลาสติกเคลือบบัตร 70X100 250 ไมครอน นากิ1 กล่อง110.00
พลาสติกเคลือบบัตร 75X110 125 ไมครอน นากิ1 กล่อง55.00
พลาสติกเคลือบบัตร 75X110 250 ไมครอน นากิ1 กล่อง120.00 
Cropped 2017 7 1 17 41 37
พลาสติกเคลือบบัตร A4 100 ไมครอน1 กล่อง225.00
พลาสติกเคลือบบัตร A4 125 ไมครอน1 กล่อง260.00
พลาสติกเคลือบบัตร A4 150 ไมครอน1 กล่อง250.00
พลาสติกเคลือบบัตร F4 125 ไมครอน1 กล่อง420.00
พลาสติกเคลือบบัตร B4 125 ไมครอน1 กล่อง410.00
พลาสติกเคลือบบัตร A3 125 ไมครอน1 กล่อง550.00
พลาสติกเคลือบบัตร A3 150 ไมครอน1 กล่อง650.00 
Cropped 2017 7 1 17 41 52
พลาสติกลูกฟูก 49x65 2 มม.1 แผ่น17.00
พลาสติกลูกฟูก 65x81 3 มม.1 แผ่น20.00
พลาสติกลูกฟูก 122x65 3 มม.1 แผ่น35.00 
Cropped 2017 7 1 17 43 40
แผ่น CD-R PRINCO (1x50)1 แผ่น5.00
แผ่น CD-R TITANIUM(1x50)1 แผ่น5.00
แผ่น DVD-R PRINCO1 แผ่น6.00 
Cropped 2017 7 1 17 44 58
แผ่นใสสำหรับเขียน A4 100 ไมครอน ยี่ห้อ นากิ1 กล่อง106.00
แผ่นใสสำหรับถ่าย A4 100 ไมครอน ยี่ห้อ นากิ1 กล่อง88.00